DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm

28-05-2014 18:26
Kinhtedothi - TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai việc sưu tầm, thu thập và bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2014 - 2020.
Thành phố sẽ tập trung thông tin tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, chính sách đối với tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Theo TP Hà Nội, sưu tầm, thu thập, bổ sung nguồn tài liệu lưu trữ quý, hiếm vào Chi cục văn thư lưu trữ thành phố Hà Nội là việc cần thực hiện tốt nhằm giúp cho các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ hiểu rõ hơn về giá trị kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tiêu biểu của tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Thành phố sẽ xây dựng, ban hành các văn bản về cơ chế, chính sách sưu tầm, lưu trữ tài liệu quý, hiếm. Từ năm  2015 - 2017, thành phố sẽ xây dựng quy định về tiêu chuẩn tài liệu quý, hiếm và tập trung  tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục, chính sách đối với tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bên cạnh đó, thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu quý, hiếm; xây dựng khung giá mua đối với tài liệu quý, hiếm của thành phố; xây dựng mức khen thưởng của thành phố Hà Nội đối với người hiến tặng, người có công bảo quản, người phát hiện, cung cấp thông tin về tài liệu quý, hiếm…

Cũng từ năm 2015 - 2017, thành phố sẽ tổ chức thống kê và lập danh mục tài liệu lưu trữ quý, hiếm. Từ năm 2017-2020, thành phố sẽ tổ chức tiếp nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm được hiến tặng; mua bản gốc tài liệu; chia sẻ, hỗ trợ thông tin, giới thiệu, cung cấp danh mục tài liệu cá nhân quý, hiếm của thành phố Hà Nội đang bảo quản tại các cơ quan lưu trữ trung ương, các tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đi sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai việc sưu tầm, thu thập và bảo quản tài liệu lưu trữ quý, hiếm theo quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.
TAG: