Tạm chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX để giảm nghẽn hệ thống

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Công văn mới nhất do Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng ký về chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX yêu cầu, HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE.

 Chuyển một số mã niêm yết từ HOSE sang HNX là giải pháp tạm thời
Cụ thể, việc tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) sang Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCK HN) để giảm tải cho hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM, UBCKNN thông báo và hướng dẫn SGDCK TP.HCM, SGDCK HN và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK) thực hiện như sau:
Doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho SGDCK HN và SGDCK TP.HCM.
SGDCK HN khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM (không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới). Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên SGDCK HN. SGDCK TP.HCM, SGDCK HN phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát. Cổ phiếu của các công ty chuyển giao dịch hiện nằm trong bộ chỉ số VN-Index của SGDCK TP.HCM sẽ được đưa ra khỏi bộ chỉ số của SGDCK TP.HCM trong thời gian tạm thời chuyển giao dịch sang SGDCK HN. Tạm thời chưa xem xét chuyển giao dịch đối với các cổ phiếu của các công ty hiện nằm trong bộ chỉ số VN30.
SGDCK HN, SGDCK TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán khẩn trương xử lý để doanh nghiệp có thể chuyển giao dịch tương tự như các trường hợp chuyển niêm yết đã thực hiện từ trước đến nay. SGDCK TP.HCM và SGDCK HN thực hiện thông tin truyền thông rộng rãi đến doanh nghiệp, công chúng đầu tư.
Cơ chế này được áp dụng từ ngày 3/3/2021. UBCKNN sẽ có văn bản về việc chấm dứt cơ chế này khi chuẩn bị xong giải pháp công nghệ giải quyết hiện tượng nghẽn lệnh tại hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần