Tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản

Chia sẻ

KTĐT - Tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đã quyết định tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản với tất cả các cơ quan cả ở cấp Bộ và địa phương.

Thực trạng mỏ được cấp phép khai thác thời gian qua tương đối rộng. Nhiều nơi, hoạt động khai khoáng tràn lan, thiếu qui hoạch, tự phát đã dẫn đến hậu quả ô nhiễm môi trường, phát sinh tệ nạn xã hội. Do đó, chiến lược khoáng sản đến năm 2020 sẽ đặt lợi ích quốc gia làm trọng.

 

Chính phủ cũng giao Bộ TN&MT chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và văn bản này đã được công bố để lấy ý kiến người dân.