Tạm dừng phân bổ học sinh dự bị ĐH vào ngành Sư phạm

Chia sẻ

Kinhtedothi - Bộ Giáo dục –Đào tạo (GD-ĐT) đã có văn bản gửi các trường dự bị đại học dân...

Kinhtedothi - Bộ Giáo dục –Đào tạo (GD-ĐT) đã có văn bản gửi các trường dự bị đại học dân tộc; trường đại học có khoa dự bị đại học; Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc về việc hướng dẫn phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2014 – 2015 về các cơ sở giáo dục đại học.

Cụ thể, Bộ GD-ĐT yêu cầu số lượng học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH được phân bổ về cơ sở giáo dục ĐH không vượt quá 5% tổng chỉ tiêu tuyển mới hệ chính quy của cơ sở đào tạo nhận học sinh.

Riêng đối với 1 ngành đào tạo có nhiều học sinh đăng ký, thực hiện xét phân bổ nguyện vọng 1 của học sinh theo kết quả từ cao xuống thấp; không đạt thì chuyển sang nguyện vọng 2 hoặc nguyện vọng 3.

 
Tạm dừng phân bổ học sinh dự bị ĐH vào ngành Sư phạm - Ảnh 1
Đặc biệt, Bộ GD-ĐT lưu ý, hạn chế tình trạng học sinh của 1 tỉnh tập trung đăng ký vào một ngành của cơ sở giáo dục ĐH. Tạm dừng phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH vào ngành Sư phạm.

Các trường ĐH có khoa dự bị ĐH chịu trách nhiệm về kết quả phân bổ học sinh vào các ngành đào tạo của trường; đảm bảm mục tiêu đào tạo nguồn cán bộ cho các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Các trường dự bị ĐH lập kế hoạch phân bổ chỉ tiêu học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH năm học 2014 - 2015 trực tiếp làm việc và thống nhất với các cơ sở giáo dục ĐH về số lượng học sinh được phân bổ. Hiệu trưởng các trường dự bị ĐH chịu trách nhiệm về kết quả kế hoạch phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị ĐH.

Bộ GD-ĐT thực hiện hướng dẫn trên với các cơ sở giáo dục là căn cứ vào nhu cầu ngành học của học sinh dựa trên kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ; nguyện vọng, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh sau 1 năm học dự bị; sự phù hợp về ngành học của học sinh hệ dự bị ĐH thông qua khảo sát, phản ánh của các cơ sở giáo dục ĐH trong những năm qua.