Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND TP đã có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã sớm hoàn thành các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; làm tốt thẩm định văn bản để nâng cao tính khả thi, loại bỏ chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND TP về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2013”. Tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tổ chức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính cũng như thái độ, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức. Công khai số điện thoại đường dây nóng, đặt hòm thư góp ý tại trụ sở làm việc, công khai địa chỉ hộp thư điện tử. Phân công trách nhiệm cụ thể trong việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị; thẩm tra, xác minh; xử lý kịp thời và công bố công khai kết quả xử lý...

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu các cấp, các ngành đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành công việc tại cơ quan, đơn vị, trong giao dịch với cá nhân, tổ chức, đặc biệt trong hoạt động cung cấp dịch vụ công. Triển khai hiệu quả việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.