DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tăng cường công tác giám sát, phản biện của Hội Nông dân

08-05-2015 22:32
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng...
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Hội Nông dân Việt Nam cần tăng cường công tác giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước đề ra trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, xem xét việc chấp hành, kiến nghị, đề xuất chính sách mới thiết thực, hiệu quả; kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của nông dân.

Cũng theo thông báo kết luận, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tiếp theo đã được Đảng và Nhà nước đề ra.

Hội Nông dân tiếp tục phát động các phong trào thi đua, vận động toàn dân tích cực tham gia các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020.

 
fffffffwqww
Hội Nông dân Việt Nam cần tăng cường công tác giám sát, phản biện. Ảnh: Internet
Thủ tướng Chính phủ đề nghị T.Ư Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo các cấp hội vận động hội viên tích cực tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế vùng, liên doanh, liên kết, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng.

Đồng thời huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn; tổ chức tốt công tác dạy nghề nông thôn, phát triển nghề mới, làng nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn bền vững; tạo cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư về nông nghiệp, nông thôn.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Hội Nông dân tích cực đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp năm 2015 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo báo cáo của Hội Nông dân Việt Nam, từ năm 2012 các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành T.Ư và địa phương triển khai các hoạt động nhằm tạo nguồn lực để các cấp Hội thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Sau hơn 3 năm thực hiện, Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư được cấp bổ sung 400 tỷ đồng và 49 tỉnh, thành Hội được cấp bổ sung hơn 570 tỷ đồng.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng mạnh góp phần để các cấp Hội tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Hiện tại, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã giúp cho hơn 111.300 hộ vay vốn xây dựng mô hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; các cấp Hội cũng đã tổ chức vận động trên 10 triệu hội viên, nông dân tham gia học nghề, phối hợp và trực tiếp dạy nghề cho hơn 1 triệu người; đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn của Hội, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, lôi cuốn, khích lệ hội viên, nông dân tích cực tham gia. Hằng năm có 8,2 triệu hộ đăng ký phấn đấu trong đó có 4,2 triệu hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
TAG: