Tăng cường giám sát đảng viên sinh hoạt hai chiều ở nơi cư trú

Thủy Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 12/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo hướng dẫn về “giám sát và nhận xét của ban công tác mặt trận đối với đảng viên đang có công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên ở nơi cư trú”.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Bùi Anh Tuấn, đây là một chủ trương đúng đắn và rất cần thiết để nêu cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để từ đó có phương hướng bồi dưỡng và sử dụng cán bộ tốt hơn.
 Toàn cảnh hội nghị
Đồng thời, là kênh thông tin quan trọng giúp cho cấp ủy cơ sở phát huy dân chủ trong việc đánh giá, phân loại đảng viên, tăng tường mối quan hệ phối hợp của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác với cấp ủy cơ sở nơi cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nghiêm nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân…góp phần quan trọng trong việc xây dựng chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với dân, khắc phục biểu hiện “xa dân” của một số đảng viên.
Hội nghị đã nhận được 9 ý kiến trên tinh thần tham gia đóng góp cho dự thảo hướng dẫn. Một số ý kiến cho rằng, tiêu chí đánh giá tại nơi cư trú về chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp sẽ gây khó khăn trong công tác mặt trận khi nhận xét. Bởi điều này chỉ có thể thấy rõ đối với những nghề nghiệp đặc thù (như công an, bác sĩ); còn với những đảng viên làm công việc khác như công chức văn phòng sẽ rất khó để mặt trận nơi cư trú đánh giá.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu đánh giá tầm quan trọng của hội nghị, thể hiện rõ chủ đề dân vận chính quyền và vai trò, chức năng giám sát, nhận xét của Mặt trận. Đồng tình với quan điểm Mặt trận chỉ nhận xét những đảng viên thực sự sinh sống ở khu dân cư từ 7 tháng trở lên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cho rằng đối với những đảng viên đi làm ăn và sinh sống ở xa thì phải để đảng địa phương ở đó nhận xét trên tinh thần minh bạch và trung thực. Ngoài ra, cần cân nhắc và xem xét kỹ để nâng chế độ lương cho trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
Sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu, MTTQ sẽ hoàn thiện văn bản hướng dẫn để ban hành và thực hiện đồng bộ ở cấp cơ sở trong năm 2018.