Tăng cường kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 5/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, các đơn vị, địa phương trên địa bàn cần tăng cường kiểm soát TTHC và cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định đối với quy định về TTHC trong dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức công bố, niêm yết công khai TTHC theo đúng quy định. Triển khai có hiệu quả kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ TTHC không phù hợp, không cần thiết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần