Tăng cường kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo người đứng đầu cấp ủy

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay, 6/4, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án T.Ư 6 thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” đã có buổi làm việc, khảo sát tại Huyện ủy Gia Lâm.

Thành viên đoàn khảo sát của Trung ương có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học.

Đại biểu TP Hà Nội dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 phát biểu kết luận cuộc khảo sát.
Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 phát biểu kết luận cuộc khảo sát.

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

Theo báo cáo của Huyện ủy Gia Lâm, qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW và chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã được củng cố; các cơ quan đã kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của đơn vị để triển khai thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Ngoài ra, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt của tổ chức Đảng ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện. Huyện cũng chú trọng công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, phương thức vận động quần chúng được đa dạng hóa các loại hình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Điều này góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên và kinh tế duy trì phát triển ổn định. Đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; các vấn đề xã hội được quan tâm và công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường.

Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện nghị quyết là Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện và duy trì sinh hoạt theo cụm Đảng. Theo đó, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động của các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Huyện cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBND huyện và triển khai thực hiện mô hình kiêm nhiệm này tại cấp xã, thị trấn, bước đầu có hiệu quả. Huyện ủy đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ.

Quang cảnh cuộc khảo sát.
Quang cảnh cuộc khảo sát.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy ở cơ sở còn hạn chế, chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân các cấp ở một số lĩnh vực còn dàn trải, chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, vận động có lúc còn thiếu chủ động, chưa hiệu quả…

Tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm

Qua khảo sát, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đã đạt được. “Với những thực tiễn phong phú thu được từ quá trình triển khai Nghị quyết T.Ư 5, khóa X, Đoàn khảo sát sẽ ghi nhận đầy đủ để rút ra những kinh nghiệm hay, bài học qu qua đó khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nghị quyết” - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết.

Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị, Huyện ủy Gia Lâm tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, khi Ban Chấp hành Trung ương chưa ban hành quy định mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 5, khóa X. Bên cạnh đó, cần ban hành quy trình thực hiện và chỉ đạo các xã triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5, khóa X đạt hiệu quả cao nhất.

Bên cạnh đó, tập trung khắc phục những khâu yếu, việc khó trên tất cả các lĩnh vực nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy. Đồng thời, gắn việc triển khai nghị quyết với các quy định khác của Trung ương. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là với vai trò lãnh đạo của cấp ủy, vai trò của người đứng đầu cấp ủy.

Với những kiến nghị của huyện, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, Đoàn khảo sát ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo các cấp có thẩm quyền.