Tăng cường kiểm tra, siết chặt quản lý kinh doanh bất động sản

Mai Vân
Chia sẻ

Kinhtedothi – Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị chuyên môn trực thuộc phối hợp UBND các tỉnh, TP tiếp tục siết chặt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh BĐS, hoạt động sàn giao dịch, môi giới BĐS.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/2022/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững và Thông báo số 242/2022/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp.

Tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản.
Tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản.

Theo đó, sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực BĐS như: dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi); Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định hướng dẫn trình tự triển khai thực hiện đối với dự án nhà ở, khu đô thị;

Phối hợp các địa phương hướng dẫn quy trình, thủ tục chung để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp;

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp các địa phương thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất 20% trong các dự án nhà ở, khu đô thị đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn;

Phối hợp các địa phương thực hiện rà soát và công bố danh mục chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ được vay gói hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS tập trung vào một số nhiệm vụ: Theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường BĐS; Kiến nghị giải pháp để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh; Hoàn thiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; Hoàn thiện và thực hiện công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo đại diện Bộ Xây dựng, kế hoạch được ban hành với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về nhà ở, kinh doanh BĐS để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình thu nhập trung bình, thu nhập thấp và công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và thị trường BĐS.