Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 29/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn mới”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo đánh giá của Thành ủy, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09, nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh đã được nâng cao, một số lĩnh vực có chuyển biến tốt hơn. Tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh các cấp đã có bước phát triển nhanh, sâu rộng, hiệu quả. Các cấp ủy, chính quyền đã tích cực vào cuộc, tạo điều kiện để cựu chiến binh tham gia các mặt công tác xây dựng đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2007 đến nay, đã có 25 nghìn hộ gia đình hội viên cựu chiến binh được vay vốn để xóa đói giảm nghèo với số dư nợ 1.125 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 115 nghìn người cho các gia đình hội viên.
 
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh - Ảnh 1
 
Thành ủy  tặng bằng khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc.

 

Ngoài ra, Hội đã chủ động lập quỹ nội bộ cho hội viên vay vốn không lấy lãi 300 tỷ đồng. Một số cuộc vận động được triển khai đã phát huy hiệu quả thiết thực như “Tuyến phố tự quản, cầu thang văn hóa của cựu chiến binh”, “Con lợn nhựa tiết kiệm vì học sinh nghèo”… Hàng năm, qua đánh giá thi đua, tỷ lệ cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh là 99%, hội viên cựu chiến binh gương mẫu đạt 96%, gia đình văn hóa đạt 96%....

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy thẳng thắn đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa chính quyền với Hội cựu chiến binh cùng cấp ở một số nơi thiếu đồng bộ, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động; chính sách đối với cựu chiến binh chưa được giải quyết kịp thời, công tác chăm lo, cải thiện đời sống, giúp đỡ cựu chiến binh phát triển kinh tế có việc còn hạn chế. Hoạt động của câu lạc bộ cựu quân nhân ở nhiều nơi vẫn lúng túng, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự phát huy vai trò cựu quân nhân tham gia vào các phong trào của địa phương, đơn vi. Đây cũng chính là những nhiệm vụ trọng tâm các ngành, các ngành cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thành ủy đã tặng bằng khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc.