Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 658-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Kế hoạch gồm 8 nhiệm vụ lớn, trong đó trọng tâm là đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng và đảng viên đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần