Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng với quân đội

Theo TTXVN/Vietnam+
Chia sẻ Zalo

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
 Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Năm 2016, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra ngày càng cao; cán bộ chủ chốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các đơn vị có sự thay đổi.
Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm chắc và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; lãnh đạo không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tập trung lãnh đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc của quân đội, giữ vững và ngày càng làm sáng đẹp hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, tập trung xử lý có hiệu quả những yếu kém, khuyết điểm tồn đọng, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Xây dựng cấp ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đầu nhiệm kỳ; quân đội luôn gương mẫu đi đầu trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh," thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ," kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Tập thể Quân ủy Trung ương đoàn kết chặt chẽ, mở rộng dân chủ, xiết chặt kỷ cương, nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, kiên định vững vàng, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo toàn quân hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2016, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc.
Các Ủy viên Quân ủy Trung ương luôn kiên định vững vàng, đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác, tôn trọng, gương mẫu chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao cho. Quân ủy Trung ương nhận thấy đã thực hiện tốt và không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" mà Trung ương đã chỉ ra.
Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, Quân ủy Trung ương và từng Ủy viên Quân ủy Trung ương đã thẳng thắn tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và đề ra chủ trương, giải pháp khắc phục quyết liệt, hiệu quả trong thời gian tới./.