DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tăng cường thông tin chế độ, chính sách bảo đảm quyền lợi cho người dân

21-02-2014 16:11
Kinhtedothi - Sáng 21/2, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh dẫn đầu đoàn giám sát số 1 đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh & Xã hội về tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội.
Theo báo cáo của Sở LĐTB & XH, từ năm 2011 đến nay Sở nhận được 54 kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực của ngành và hầu hết kiến nghị đã được tập trung giải quyết. Tuy nhiên, đoàn giám sát tiếp tục đề nghị Sở giải trình làm rõ những bất cập trong giải quyết chế độ chính sách liên quan đến hộ nghèo, người cao tuổi, chính sách hỗ trợ hỏa táng, tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế, căn cứ tính chỉ tiêu kết quả giải quyết việc làm, chỉ tiêu giảm hộ nghèo, việc giải quyết chế độ cho người bị nhiễm chất độc hóa học và chính sách người có công. Trong tổng số 68 đơn khiếu nại, 45 đơn tố cáo Sở LĐTB & XH tiếp nhận năm 2013 thì có 64 đơn khiếu nại, 43 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền. Vấn đề đặt ra là Sở đã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các đơn thư này đến đâu?

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh chia sẻ khối lượng công việc của Sở, phải giải quyết đối tượng chính sách lớn, với khoảng 750.000 người (ước 10% dân số), trong điều kiện chính sách hay thay đổi, địa bàn rộng. Đồng chí ghi nhận, những nỗ lực của Sở đã cơ bản thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bảo đảm các đối tượng hưởng chính sách đúng, đủ, kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế trong công tác tuyên truyền phổ biến, phân loại theo dõi tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri, việc tổ chức thực hiện một số chính sách còn chậm.

Một trong những yêu cầu mà Sở LĐTB & XH cần tiếp tục làm tốt chính là nhận thức đầy đủ về vị trí tầm quan trọng của giải quyết kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu tố, góp phần trực tiếp vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của thành phố là đảm bảo an sinh xã hội. Dẫn chứng tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế xảy ra trong thời gian qua, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng đó chính là minh chứng sinh động cho hạn chế của công tác phối hợp giữa Sở với các ngành, các địa phương trong tham mưu, tổ chức thực hiện chế độ chính sách.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến người dân, đồng chí Trưởng đoàn giám sát cho rằng, đội ngũ cán bộ ngành LĐTB & XH phải thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới về chế độ chính sách. Qua đó tạo điều kiện cho người dân hiểu, chấp hành đúng và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng đủ kịp thời các chế độ chính sách hiện có. Đồng thời, Sở cần chủ động phát hiện bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện thông qua tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, để kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định chính sách pháp luật.
TAG: