Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ KH&CN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong năm 2014 ngành KH - CN cần phải rà soát, lựa chọn những chương trình KH - CN thật cần thiết, tập trung chỉ đạo thật cụ thể, để Bộ KH&CN thực sự là cơ quan quản lý Nhà nước về KH - CN, mà trước hết phải chủ động trong các chương trình KH - CN.  Phó Thủ tướng lưu ý Bộ KH&CN cần phải quan tâm hơn nữa đến phát triển nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; xây dựng chính sách đãi ngộ, phát triển nhân lực về năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân; công khai hơn nữa các kết quả nghiên cứu KH - CN không chỉ phục vụ giám sát mà còn để chia sẻ, phổ biến tri thức, tăng cường vai trò quản lý trong công tác kiểm định chất lượng.

Kinhtedothi - Sáng 17/1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Bộ KH&CN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong năm 2014 ngành KH - CN cần phải rà soát, lựa chọn những chương trình KH - CN thật cần thiết, tập trung chỉ đạo thật cụ thể, để Bộ KH&CN thực sự là cơ quan quản lý Nhà nước về KH - CN, mà trước hết phải chủ động trong các chương trình KH - CN. 

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ KH&CN cần phải quan tâm hơn nữa đến phát triển nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; xây dựng chính sách đãi ngộ, phát triển nhân lực về năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân; công khai hơn nữa các kết quả nghiên cứu KH - CN không chỉ phục vụ giám sát mà còn để chia sẻ, phổ biến tri thức, tăng cường vai trò quản lý trong công tác kiểm định chất lượng.