Tăng đối thoại, tạo đồng thuận từ cơ sở

Phương Lâm
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 29/6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP để triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Biểu dương những kết quả trong việc xây dựng, thực hiện QCDC ở cơ sở của TP thời gian qua, tuy nhiên, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đó là chất lượng tham mưu thực hiện QCDC ở một số quận, huyện, sở, ngành còn hạn chế; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; kết quả giám sát của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân ở một số địa phương còn hạn chế; hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng có nơi còn lúng túng, bị động…
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị
Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của TP phải tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc Kết luận 120 của Bộ Chính trị (Khóa XI) và Chỉ thị số 04 của Thành ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh phải đưa nội dung QCDC ở cơ sở vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của từng địa phương, cơ quan, DN; gắn thực hiện QCDC ở cơ sở với động viên và phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện giám sát và phản biện xã hội, trong đó chú ý việc xử lý ý kiến đóng góp thông qua hòm thư góp ý, tổ chức hội nghị và thực hiện đối thoại ở cơ quan, địa phương, đơn vị. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, vừa qua, lãnh đạo TP đã trực tiếp nghe, xin ý kiến các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học về những định hướng phát triển Hà Nội thời gian tới. Đây là cách làm cần nhân rộng để huy động hơn nữa trí tuệ Nhân dân vào công cuộc xây dựng Thủ đô.