Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2017

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 180.000 đồng đối với vùng IV đến 250.000 đồng áp đối với vùng I.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở DN áp dụng cho năm 2017 như sau:

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng

Vùng II: 2.900.000 đồng/tháng

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng theo nguyên tắc: DN hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp DN có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

DN hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghiệp nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

DN hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách tạm thời thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

DN hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn mức mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áo dụng mức lương tối thiểu vùng chia theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp DN hoạt động trên địa bàn là TP trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng IV thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn TP trực thuộc tỉnh còn lại.

Nghị định quy định 4 đối tượng được áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2017 là: NLĐ làm việc theo chế độ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Lao động; DN thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật DN; Hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của nghị định này).