Tăng niềm tin qua tiếp dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những năm gần đây, huyện Thanh Trì luôn làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), góp phần đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân.

Đây là kênh thông tin giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn để ổn định tình hình.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, để tạo thuận lợi cho việc giải quyết KNTC, UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cho Ban Tiếp công dân xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai, thông báo đến các xã, thị trấn. Ban Tiếp công dân huyện xây dựng lịch tiếp dân định kỳ 4 lần/tháng trở lên của lãnh đạo UBND huyện trực tiếp dân để giải quyết đơn, thư. Bên cạnh đó, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan chức năng đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất và tăng cường tiếp dân, đối thoại làm rõ vấn đề ngay từ ban đầu. Quá trình thanh tra bám sát chủ trương, vận dụng đúng chính sách, thấu tình đạt lý, giải thích cho công dân hiểu rõ không để bức xúc khiếu kiện gay gắt đông người vượt cấp. Không để đơn, thư KNTC tồn đọng, kéo dài và xảy ra điểm nóng.

Trong năm 2015, toàn huyện đã tiếp 334 lượt công dân (giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó UBND huyện tiếp 194 lượt công dân (lãnh đạo huyện tiếp 53 lượt), UBND xã, thị trấn tiếp 140 lượt, không có đoàn khiếu kiện đông người vượt cấp. Nội dung KNTC, kiến nghị chủ yếu liên quan đến đất đai, như: Phương án bồi thường GPMB, giao đất giãn dân, cán bộ buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Cũng trong năm 2015, toàn huyện tiếp nhận 841 đơn, trong đó 320 đơn thuộc thẩm quyền huyện giải quyết; 229 đơn thuộc thẩm quyền xã, thị trấn; 222 đơn không thuộc thẩm quyền và trùng nội dung. Kết quả giải quyết đơn KNTC thuộc thẩm quyền 2 cấp đạt 95%. 

Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn huyện đã tiếp 130 lượt công dân, trong đó lãnh đạo UBND huyện tiếp 46 lượt (tăng thời lượng tiếp so với cùng kỳ năm trước). Bên cạnh đó, tiếp nhận 303 đơn, hiện đã được phân loại xử lý theo thẩm quyền, giải quyết đúng thời hạn.

Chánh Thanh tra Nhà nước huyện Thanh Trì Lã Văn Huy khẳng định: “Phải làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại, lắng nghe dân mới xác định được vấn đề đúng, sai. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thanh tra phụ trách địa bàn hướng dẫn cán bộ địa phương công tác tiếp dân. Bên cạnh đó, Thanh tra huyện còn chủ động hướng dẫn các địa phương lập biểu mẫu xử lý đơn, thư theo quy định. Mặt khác, niêm yết cả số điện thoại của thanh tra viên và số điện thoại của lãnh đạo cơ quan Thanh tra huyện để người dân cập nhật khi cần liên hệ, trao đổi". Không chỉ có vậy, Thanh tra huyện còn thường xuyên chủ động rà soát nắm tình hình để tham mưu cho UBND huyện kịp thời xem xét giải quyết vụ việc, nhất là vụ việc KNTC đông người.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Đặng Đức Quỳnh, qua thanh, kiểm tra thực hiện các quy định về KNTC, tình hình tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, thư trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến. Việc tiếp, đối thoại với công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã đi vào nền nếp, tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng cho việc củng cố niềm tin, tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và giữa chính quyền với Nhân dân.

“Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chuyên môn và trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc giải quyết tranh chấp, KNTC của công dân, nhằm sớm phát hiện để chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém” - ông Quỳnh cho biết.