Tăng tốc trong thực hiện các chỉ tiêu để hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 7/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành uỷ do Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chương trình 03-CTr/TU ngày 28/6/2016 của Thành uỷ tại Sở Tài chính.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Cụ thể hóa thành đề án, kế hoạch để thực hiện
Báo cáo do Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày cho thấy, thực hiện Chương trình 03-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020”, Sở đã cụ thể hóa thành các đề án, kế hoạch để triển khai thực hiện.
Theo đó, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu về điều hành ngân sách; từng bước cơ cấu lại thu, chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư và giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên. Trong đó, tỷ trọng thu nội địa tăng từ 89,5% năm 2016 lên 91,6% năm 2018. TP cũng giảm tỷ trọng chi thường xuyên trong phân bổ ngân sách từ 55,5% năm 2016 xuống còn 50,8% năm 2018. Thông qua đó, trong 3 năm (từ 2016-2018), TP đã tiết giảm chi thường xuyên 9.216 tỷ đồng để dành nguồn bố trí cho đầu tư phát triển. 
Cùng với đó, Sở Tài chính đã tham mưu, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; nghiên cứu đấu giá các cơ sở, khu đất công sử dụng không hiệu quả. Giai đoạn 2016-2018, toàn TP đã hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu của các cơ quan, đơn vị đối với 12.567 cơ sở (bằng 94% tổng số cơ sở nhà đất phải phê duyệt) qua đó bổ sung nguồn thu ngân sách để đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, TP đã hoàn thành cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Hà Nội thu về 2.835 tỷ đồng; thoái vốn Nhà nước đầu tư tại 4 DN, thu về 873 tỷ đồng; thoái vốn đầu tư của DN Nhà nước tại 24 DN, thu về 572 tỷ đồng….
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra tại Bộ phận một cửa Sở Tài chính.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của các sở, ngành, thành viên đoàn kiểm tra, kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, Sở đã thực hiện nghiêm túc, bài bản và cụ thể hoá thành đề án, kế hoạch để triển khai. Nổi bật là, Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho TP trong tiếp xúc, đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho DN. Triển khai việc thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách, giữ vững cân đối ngân sách, đảm bảo nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội… Đây là những yếu tố hết sức quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng và phát triển của TP trong thời gian vừa qua.
Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng cho rằng, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước còn chậm so với kế hoạch đã đề ra; tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm.
Nhấn mạnh yêu cầu việc thực hiện Chương trình số 03-Ctr/TU vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Sở Tài chính tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và DN. Cùng với đó, Sở cần nghiên cứu chuẩn hóa dữ liệu; thực hiện công khai ngân sách theo hướng người dân và DN dễ dàng tiếp cận thông tin.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, Sở tiếp tục tham mưu UBND TP các giải pháp để phát triển và nuôi dưỡng nguồn thu. Trong đó, chú trọng các nguồn thu mang tính phát triển bền vững và phát huy nội lực của TP như: Tăng thu nội địa, tăng thu từ khu vực sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tham mưu cơ cấu lại các khoản chi ngân sách TP theo hướng tăng dần tỷ trọng chi đầu tư; giảm dần chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ. 
Đồng thời, tham mưu xây dựng trình TP các cơ chế trong lĩnh vực tài chính ngân sách nhằm hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn, định mức, đơn giá theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí làm cơ sở để thực hiện đặt hàng, đấu thầu các dịch vụ công; chuyển từ cơ chế đặt hàng sang đầu thầu; từ giao dự toán sang đặt hàng. Đặc biệt, rà soát lại các chỉ tiêu khó để tăng tốc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.