DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt thành tích kép

30-09-2015 08:20
Kinhtedothi - Tăng trưởng kinh tế (GDP) là đỉnh có tầm quan trọng hàng đầu của ngũ giác mục tiêu...
Kinhtedothi - Tăng trưởng kinh tế (GDP) là đỉnh có tầm quan trọng hàng đầu của ngũ giác mục tiêu (tăng trưởng, lạm phát, cán cân thanh toán, thất nghiệp và đói nghèo). Và theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/9, tăng trưởng GDP của nền kinh tế đạt 6,81% trong quý III. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng kinh tế đạt 6,5%, cao nhất trong 5 năm qua.

Những điểm nhấn sau 9 tháng

Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2015 đã cao hơn hẳn tốc độ tăng trưởng của cùng kỳ trong 4 năm trước đây. Đó là dấu hiệu rõ hơn của xu hướng tăng trưởng cao lên qua các năm và sẽ tiến tới phục hồi trong thời gian tới (năm 2012 tăng 5,25%, năm 2013 tăng 5,42%, năm 2014 tăng 5,98%, ước năm 2015 tăng trên 6,5%, định hướng trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XII cho 2016 - 2020 tăng 6,5 - 7%).

 
Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,3% trong 9 tháng năm 2015.  	Ảnh: Thanh Hải
Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,3% trong 9 tháng năm 2015. Ảnh: Thanh Hải
Khác với mấy năm trước, ngay trong 6 tháng và 9 tháng năm 2015, tăng trưởng GDP đã đạt và vượt được mục tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra cho cả năm (6,2%). Tăng trưởng GDP đạt được ở cả 3 nhóm ngành (nhóm ngành nông nghiệp tăng 1,77%, đặc biệt lâm nghiệp tăng cao 7,89%, thủy sản tăng 2,11%). Nhóm ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng vừa cao hơn nhiều cùng kỳ 3 năm trước, vừa cao hơn tốc độ tăng chung, đã trở lại là động lực và đầu tàu tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế; Vừa đạt được ở 4 ngành công nghiệp cụ thể: Công nghiệp khai khoáng, những năm trước thường giảm hoặc tăng thấp, năm nay tuy gặp khó khăn về giá xuất khẩu, nhưng về lượng đã tăng trở lại với tốc độ khá (8,15%); Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng lớn nhất, mang đặc tính công nghiệp rõ nhất) đã tăng khá cao (10,15%). Ngành sản xuất và phân phối điện đã tăng với tốc độ cao nhất (11,3%). Ngành sản xuất, cung cấp nước, quản lý, xử lý nước thải, rác thải tiếp tục tăng (7,2%); Ngành xây dựng tăng 9%. Tăng trưởng của nhóm ngành dịch vụ tuy thấp hơn tốc độ tăng GDP của toàn bộ nền kinh tế nhưng vẫn đạt kết quả khả quan với một số ngành cụ thể tăng cao.

Nhiều vấn đề cần giải quyết

Tăng trưởng kinh tế cao lên do nhiều yếu tố. Ở đầu vào, vốn đầu tư đạt khá. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,5% so với cùng kỳ và bằng 31,9% GDP. Vốn đầu tư khu vực ngoài Nhà nước tăng cao hơn tốc độ tăng chung (8,8%). Vốn đầu tư khu vực Nhà nước tăng thấp hơn (7,2%), nhưng chiếm tỷ trọng cao nhất (39,1%). Vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng vốn đầu tư thuộc khu vực Nhà nước (43,1%) và vẫn tăng so với cùng kỳ (4,1%). Một số bộ, ngành và địa phương còn tăng cao hơn nữa.
 
 
Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm trong 3 năm (%)
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tính bằng tiền VND đạt 209.000 tỷ đồng, chiếm 23% tổng số và tăng cao nhất (10,1%); Tính bằng USD đến hết tháng 9 đạt 9,65 tỷ USD, tăng 8,4%. Trong 9 tháng đã có 68.347 DN đăng ký thành lập mới, tăng 28,5%, với số vốn đăng ký 420,9 ngàn tỷ đồng (tăng 31,4%); Có 12.848 DN quay trở lại hoạt động, tăng 8,2%. Số DN hoàn tất thủ tục giải thể chấm dứt hoạt động giảm 0,9%.

Ở đầu ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính theo giá thực tế tăng 9,8% (nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng là 9,1%), là tốc độ tăng khá cao so với cùng kỳ 3 năm trước đây. Đối với công nghiệp chế biến, chế tạo, chỉ số tiêu thụ cao lên và cao hơn chỉ số sản xuất (13,3% so với 9,8%), chỉ số tồn kho tăng chậm lại (tăng 9,9%). Xuất khẩu hàng công nghiệp tăng cao hơn tốc độ chung (khoảng 14% so với 9,6%)

Nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại rất nặng nề, lại được thực hiện trong điều kiện tổng cầu tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn yếu. CPI tính chung 9 tháng chỉ tăng 0,4%, thấp nhất so với cùng kỳ trong 13 năm trước đó; Xuất khẩu tăng chậm lại, nhập khẩu tăng cao lên, nhập siêu trở lại; Số DN gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động 9 tháng vẫn còn tới 47.604 DN, tăng 15,3% so với cùng kỳ và vẫn còn kéo dài. Nông nghiệp – thủy sản gặp khó khăn, xuất khẩu giảm 5% so với cùng kỳ…

Vấn đề đặt ra có nhiều, nhưng cần tập trung vào giảm nợ xấu, giảm tồn kho, tăng xung lực mới cho đầu tư, nhất là lượng vốn lớn còn tồn đọng trong dân dưới dạng vàng, ngoại tệ, hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm…
TAG: