Tăng trưởng nông nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đạt bình quân 4,87%

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/9, Bộ NN&PTNT tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Theo Bộ NN&PTNT, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ đã có sự phát triển rất ấn tượng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo ra bức tranh rõ nét trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
Kinh tế vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ liên tục tăng trưởng trong 15 năm qua 
Việc khai thác điều kiện lợi thế tự nhiên, dư địa phát triển, sản xuất nông nghiệp trong vùng đã có bước chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, thâm canh, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác. Giai đoạn 2004 - 2018, tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của vùng đạt bình quân 4,87%/năm; trong khi của cả nước là 4,6%.
Trong giai đoạn 2014 - 2018, Bộ NN&PTNT đã đầu tư cho các dự án kết cấu hạ tầng nông nghiệp trên địa bàn vùng với tổng kinh phí là 18.225 tỷ đồng, bằng 16,4% tổng vốn do Bộ quản lý. Tuy nhiên, nếu không tính những dự án lớn như Hồ Cửa Đạt, Hồ Bản Mồng, ADB6 (dự án Bắc sông Chu - Năm sông Mã) thì tổng vốn đầu tư cho các tỉnh Trung du và miền núi Bắc bộ chỉ chiếm 9,15%.
Việc xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp của vùng đã góp phần cấp nước ổn định đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân trong vùng; giảm lũ cho hạ du; duy trì dòng chảy tự nhiên; tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh, thời gian tới, các địa phương trong vùng cần đẩy mạnh hơn nữa tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Lâm nghiệp đã có tỷ lệ che phủ rừng cao, thời gian tới cần nâng cao chất lượng rừng, chuyển đổi phát triển rừng từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn, đẩy mạnh chế biến lâm sản để tăng giá trị sản phẩm, thu nhập cho nông dân.
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho biết, các địa phương đề nghị Bộ Chính trị tiếp tục có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du miền núi phía Bắc. Các chính sách đối với vùng này cần cụ thể, mang tính đặc thù; đặc biệt là chính sách về hạ tầng giao thông. Từ đó, kết nối các địa phương trong vùng để không chỉ phát triển nhỏ lẻ từng tỉnh mà có tính chất chung của vùng, phát triển thế mạnh chung của vùng gắn với thế mạnh địa phương.