Tạo động lực thúc đẩy kinh tế hợp tác

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 28/4, Liên minh Hợp tác xã TP Hà Nội và Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động về công tác thi đua khen thưởng khu vực kinh tế hợp tác giai đoạn 2017 - 2022.

Nội dung phối hợp được hai bên thống nhất gồm 3 phần: Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các đơn vị thuộc Liên minh Hợp tác xã TP; và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các hình thức phong phú, thích hợp.

Ông Phùng Minh Sơn -Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội cho biết, trong kế hoạch phối hợp, đơn vị sẽ tập trung vào công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi đua khen thưởng theo Kế hoạch số 08/KH-HĐTĐKT ngày 12/12/2016. Đồng thời, hướng dẫn công tác khen thưởng cho Liên minh Hợp tác xã TP nhân dịp Đại hội V (nhiệm kỳ 2017 - 2022).

Chương trình ký kết nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp hoạt động số 136/CTPH-LMHTXVN-BTĐKTTW ngày 3/3/2017 giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng T.Ư giai đoạn 2017 - 2022. Mục tiêu hướng tới là nâng cao nhận thức trong cán bộ, thành viên và người lao động của Liên minh Hợp tác xã, các hợp tác xã thành viên về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần