Tạo khí thế mới trong Đảng, tăng niềm tin trong Nhân dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Ban...

Kinhtedothi - Ngày 19/3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2015; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III (nhiệm kỳ 2015-2020); công tác chỉ đạo Đại hội đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc quận.

 
Tạo khí thế mới trong Đảng, tăng niềm tin trong Nhân dân - Ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao Quận ủy Long Biên vừa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, vừa chủ động, nghiêm túc, triển khai thực hiện, bước đầu đạt kết quả tốt về công tác chuẩn bị chu đáo mọi mặt đại hội đảng các cấp. Đối với công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận và chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội, 21 văn bản của Quận ủy ban hành đều bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và Thành ủy, cụ thể hóa với tình hình của quận, phân công trách nhiệm rõ ràng, lộ trình thời gian thực hiện cụ thể.

Các bước chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ của quận đến nay đều đúng quy trình, đúng tiến độ, bảo đảm được yêu cầu đề ra. 402 trên 538 chi bộ đã tiến hành đại hội, quá trình tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở không phát sinh vướng mắc; theo kế hoạch các 100% chi bộ sẽ tiến hành đại hội  xong trong tháng 3/2015 và 58 chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ tiến hành đại hội xong trong tháng 5/2015.

Nhấn mạnh quận Long Biên được Thành ủy chọn làm điểm Đại hội cấp quận, huyện, thị xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, đại hội Đảng các cấp là một đợt sinh hoạt chính trị lớn, nên Quận ủy phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2015, không chủ quan, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tập trung tổ chức và chỉ đạo đại hội thành công từ cấp cơ sở.

Đây là những tiền đề quan trọng, tạo khí thế mới trong Đảng, tăng niềm tin trong Nhân dân để tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí yêu cầu Quận cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đại hội nhiệm kỳ hiện tại đã đề ra, đối với những chỉ tiêu chưa đạt phải quyết tâm thực hiện trong những tháng còn lại; đồng thời đánh giá lại các đề án, chương trình, chuyên đề đã xây dựng trong nhiệm kỳ. Việc xây dựng văn kiện đại hội phải chú ý nâng cao chất lượng, xác định rõ chỉ tiêu chính, chủ đề đại hội, khâu đột phá. Công tác tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị phải chú ý đến khâu tổng hợp, tiếp thu, giải trình những vấn đề còn vướng mắc để tạo sự đồng thuận cao. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Công tác nhân sự phải thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của T.Ư và Thành ủy. Vì vậy,  quận cần làm tốt công tác rà soát, đánh giá cán bộ, bổ sung quy hoạch, luân chuyển điều động và giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, công tác khánh tiết bảo đảm đúng quy định; có kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn tuyệt đối cho đại hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần