Tạo thuận lợi trong việc sử dụng hóa đơn tự in

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 18036 xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó, không yêu cầu DN tự in hóa đơn phải có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán như trước, mà DN chỉ cần đảm bảo định kỳ hàng tháng dữ liệu từ phần mềm tự in hóa đơn được chuyển vào sổ kế toán để hạch toán doanh thu; Cho phép các tổ chức, cá nhân nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp sẽ không bị xử phạt, trường hợp quá thời hạn bị phạt ở mức phạt tối thiểu là 2 triệu đồng (trước đây mức phạt trung bình là 6 triệu đồng).