Tập huấn nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Chia sẻ Zalo

Ngày 28/2, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tại Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.

Các đại biểu đã được nghe, thảo luận về những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước, TP về thực hiện  QCDC ở cơ sở; các Nghị định của Chính phủ  về thực hiện trong các doanh nghiệp Nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH…để khi thực hiện tại đơn vị đạt hiệu quả cao hơn.
 

Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) hiện có 22 Đảng bộ, chi bộ với hơn 1.200 đảng viên trong số hơn 7.000 người lao động. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ lãnh đạo sản xuất kinh doanh, Đảng bộ cũng luôn chú trọng tới việc thực hiện QCDC, coi đây là đòn bẩy quan trọng để hoàn thành tốt các mặt công tác. Tổng Công ty đã xây dựng bộ QCDC gồm 7 quy chế phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty mẹ và các đơn vị thành viên.