Tập huấn nâng cao năng lực cho Đội Công tác xã hội tình nguyện

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sở LĐTB&XH Hà Nội đã ban hành Kế hoạch Tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho Đội Công tác xã hội tình nguyện về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Kế hoạch nhằm tăng cường năng lực, nâng cao nghiệp vụ cho Đội Công tác xã hội tình nguyện cấp xã; bổ sung kiến thức, thông tin và kỹ năng triển khai nhiệm vụ trong lĩnh vực công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Qua đó nhằm phát huy vai trò của Đội Công tác xã hội tình nguyện trong hoạt động tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện và giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tại địa phương.

Đội Công tác xã hội tình nguyện được thông tin các văn bản pháp luật quy định trong lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai nghiện theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ; công tác phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người. Bên cạnh đó, Đội Công tác xã hội tình nguyện được phổ biến các chế độ, chính sách hiện hành của T.Ư và TP trong lĩnh vực công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Các tình nguyện viên còn được trang bị những kỹ năng cơ bản trong công tác tiếp cận, tư vấn, kết nối chuyển gửi và hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị Methadone tại cộng đồng, người bán dâm, người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bị mua bán trở về địa phương.

Sở LĐTB&XH giao phòng LĐTB&XH sau buổi tập huấn, tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tích cực triển khai, đôn đốc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện để phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa phương.