Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 3/10, thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND TP và để chuẩn bị cho kỳ họp không thường kỳ năm 2019 của HĐND TP, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND TP đã họp phiên tháng 10/2019 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý; đại diện Văn phòng Thành ủy, Văn phòng và các Ban của HĐND TP, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các sở, ngành.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp tập thể UBND TP

Tại Phiên họp, tập thể UBND TP cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư 12 dự án đầu tư công cấp TP thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND TP; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 (đợt 3).

Tập thể UBND TP cũng cho ý kiến, biểu quyết về một số nội dung quan trọng khác, như: Sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND TP về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội; Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3/5/2018 của UBND TP Hà Nội; Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội; Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công TP Hà Nội; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2015/Q Đ-UBND ngày 29-7-2015 của UBND TP về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội.