Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét nhiều nội dung trình HĐND

Công Thọ - Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tập thể UBND thành phố họp phiên tháng 5/2019 để xem xét, quyết định một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND thành phố và các nội dung theo Chương trình công tác của UBND thành phố.

 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp.
Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Văn phòng HĐND thành phố, các ban của HĐND thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan...
Tại phiên họp, các thành viên UBND thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cho ý kiến vào một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND thành phố, như: Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; Nghị quyết về sửa đổi Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND (ngày 12/7/2013) của HĐND thành phố về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; Nghị quyết về cơ chế, định mức chi đối với chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội.
Tập thể UBND thành phố cũng xem xét, cho ý kiến vào Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND (ngày 5/12/2014) của HĐND thành phố về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ cấp thành phố và cấp huyện thực hiện, mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội; Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phối đối với các điểm trông giữ phương tiện ứng dụng công nghệ thông minh quy định tại Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND (ngày 15-12-2017) của HĐND thành phố.
Tại phiên họp, tập thể UBND thành phố cũng xem xét, góp ý về Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực sản xuất, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường, an ninh trật tự, y tế thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020.