Tập trung cao độ xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ

KTĐT - Đây là đề nghị của Đoàn giám sát HĐND TP về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2011 tại hai huyện Hoài Đức và Thanh Trì ngày 25/10 đối với các địa phương trên.

Làm việc với huyện Hoài Đức, Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh Trưởng Đoàn giám sát số 1 đã yêu cầu huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó tập trung vào những chỉ tiêu đạt chưa cao như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ tiêu chi; một số chỉ tiêu về văn hóa xã hội. Đặc biệt là tập trung cao độ cho công tác xây dựng nông thôn mới với tinh thần chung tay xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, rà soát điều chỉnh các dự án và xây dựng kế hoạch cho năm 2012.

Theo chỉ tiêu phát triển kinh tế của huyện Hoài Đức, năm 2011, tăng trưởng kinh tế toàn huyện dự kiến đạt 15,1% so với năm 2010. Trong đó lĩnh vực Thương mại - dịch vụ tăng 21,1%; Công nghiệp - xây dựng tăng 13,9%;  Nông nghiệp tăng 1%. Thực hiện chỉ tiêu này, 9 tháng đầu năm nay, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện Hoài Đức đạt 285 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; đặc biệt huyện đã hoàn thành đề án nông thôn mới để trình thành phố phê duyệt. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng cũng đạt 1.399 tỷ đồng, tương đương 72,5% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt hơn 361 tỷ đồng, đạt 57,1%; tổng chi ngân sách huyện, xã hơn 724 tỷ đồng, đạt 47,7%...

Tuy đạt được những kết quả bước đầu nhưng việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay theo Nghị quyết của HĐND TP cũng còn một số hạn chế. Công tác triển khai đất dịch vụ theo NĐ 17 chậm; tình hình vi phạm Luật Đất đai, trật tự xây dựng vẫn xảy ra; ô nhiễm môi trường làng nghề chưa được khắc phục; tiến độ triển khai một số công trình còn chậm; tỷ số giới tính khi sinh cao…

lChiều cùng ngày, Đoàn giám sát số 2 do Phó Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Hoạt dẫn đầu đã làm việc với huyện Thanh Trì về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. Một điểm đáng lưu ý, đoàn giám sát đã phát hiện một số chỉ tiêu năm 2011 trong Nghị quyết HĐND huyện thấp hơn chỉ tiêu UBND TP giao.

Theo giải thích của lãnh đạo huyện, nguyên nhân là do UBND TP giao chỉ tiêu chậm hơn so với kỳ họp cuối năm 2010 của HĐND huyện.  Đây cũng là vấn đề xảy ra tại huyện Hoài Đức. Một vấn đề nổi lên trong cuộc giám sát, tại huyện Thanh Trì, việc dồn điền đổi thửa khó thực hiện theo kế hoạch đề ra, do người dân giữ đất chờ đền bù. Lãnh đạo huyện Thanh Trì cho biết, từ nay đến hết năm 2011, huyện sẽ tập trung thực hiện bằng được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những chỉ tiêu hiện đang đạt thấp, để đạt mức thu ngân sách tăng 17% như Nghị quyết đã đề ra.