Tập trung chỉ đạo điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 24/7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã ký văn bản số 5316/UBND-TH gửi các Phó Chủ tịch UBND TP, các thành viên UBND TP, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu tập trung công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Chương trình hành động 22/CTr-UBND của UBND TP về thực hiện các Nghị quyết 01,02 của Chính phủ. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, thực heịen tốt công tác dự báo thường xuyên, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả, tăng trưởng kinh tế với mức cao hơn, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, trật tự đô thị; tăng thu ngân sách, bảo đảm thu chi ngân sách địa phương, nhất là chi cho đầu tư hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới. Ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của bộ máy hành chính các cấp.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND TP và các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình thực hiện 180 nhiệm vụ, giải pháp UBND TP đã giao cho các đơn vị tại Chương trình hành động 22 của UBND TP.

Về tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch đặc biệt lưu ý, cùng với 7 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cần triển khai ngay những giải pháp "tăng trưởng thông minh"- giải pháp trong ngắn hạn…. Đồng thời yêu cầu, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường đối thoại, láng nghe, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhất là về thủ tục, cơ chế, chính sách.

 Ngoài ra, UBND TP quyết định tiết kiệm chi thường xuyên thêm 10% (gồm điện, nước, xăng, dầu, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước…), cắt giảm những khoản chi chưa phân bố.

Để việc triển khai Luật Thủ đô đạt kết quả, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Qua đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức về Luật Thủ đô và các văn bản cụ thể hóa luật...