Tập trung nâng cao chất lượng sống của Nhân dân

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 21/7, Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hoà lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Trưởng ban Dân Vận Thành ủy Trần Quang Cảnh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn. 

 Đại hội đã thảo luận, cho ý kiến về báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm công tác của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Các đại biểu đã thống nhất cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, quyết liệt, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã lãnh đạo hệ thống chính trị đạt được kết quả khá toàn diện về các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết đại hội khóa trước đã đề ra. 
Đại hội diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ.
Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa diễn ra trong không khí dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ.
Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt trên 9%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, năm 2015, tỷ trọng giá trị nông nghiệp chiếm 40,7%; Công nghiệp – Xây dựng 29%; Dịch vụ 30,3%. Thu  nhập bình quân đầu người  đạt 22 triệu đồng/năm, tăng 1,88% lần so với năm 2010. Toàn huyện có 3 xã được TP công nhận xã đạt chuẩn NTM, 5 xã đã đạt và cơ bản đạt từ 17 - 19 tiêu chí, các xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 10 - 16 tiêu chí. Công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Thu ngân sách huyện tăng bình quân 12,7%/năm, chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Sự nghiệp văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, công tác giáo dục đào tạo đạt kết quả: huyện có 46 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 51,1%. Công tác y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 giảm còn 3,2%. Công tác quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ổn định và tiếp tục được nâng lên. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai tích cực, đồng bộ, bám sát chương trình số 01 của Thành ủy và chương trình 06 của Huyện ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân huyện Ứng Hòa đạt được trong 5 năm qua. 

Phó Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới huyện cần tiếp tục quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, huyện cần phát huy những thế mạnh tại chỗ, vốn có để phát triển kinh tế, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chú trọng những lĩnh vực mà Ứng Hòa có lợi thế, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của các loại cây trồng, vật nuôi để tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giữ vững thương hiệu của các nghề truyền thống, quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động.

Đi đối với đó, huyện cần coi trọng làm tốt công tác xây dựng chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh, thực sự là của dân, do dân và vì dân. Huyện tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao hơn, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, thuận tiện để Nhân dân giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, bồi dưỡng năng lực và giáo dục tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, xử lý kiên quyết vi phạm trong thực thi công vụ. Chăm lo công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. 

Thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh về xây dựng phát triển văn hoá, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong Nhân dân. Phải sâu sát, có nhiều biện pháp thiết thực để chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 

Để Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ sớm đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu ngay sau Đại hội, cấp uỷ khóa mới cần khẩn trương quán triệt và cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết để rút kinh nghiệm chỉ đạo; kịp thời nhân rộng những điển hình để phát huy nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Trước mắt là tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, tạo đà thuận lợi thực hiện tốt kế hoạch 5 năm (2016 - 2021)./.