DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình 04 của Thành ủy

Thành Đô
18-10-2016 15:22
Kinhtedothi - Trong nội dung Công văn số 5925/UBND-KGVX vừa ban hành, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 của Thành ủy.
Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2016 - 2020, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, phân loại để thực hiện các thủ tục giao vốn đầu tư cho 24 dự án thuộc Chương trình số 04 của Thành ủy; ưu tiên cân đối, bố trí vốn cho 11 dự án được chuyển tiếp từ các giai đoạn trước nhằm đảm bảo tiến độ đã đề ra; hoàn thành trong tháng 10/2016.

Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện ý kiến chỉ đạo về lĩnh vực phát triển văn hóa; Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ý kiến chỉ đạo về lĩnh vực giáo dục; Sở Y tế thực hiện ý kiến chỉ đạo về lĩnh vực y tế và xây dựng Quy chế điều phối hoạt động cấp cứu 115; Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện ý kiến chỉ đạo về lĩnh vực an sinh xã hội. Các sở báo cáo UBND thành phố tiến độ thực hiện trong tháng 11/2016 gửi các Sở Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.