Tập trung thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/12, tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu “Hội kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hà Nội” lần thứ V (2014-2019).

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình TP Hà Nội đã đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Theo đó, Hội đã tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2009-2014, trong đó chú trọng công tác truyền thông vận động xã hội, lồng ghép truyền thông tư vấn với cung cấp dịch vụ, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành viên, phòng chống HIV/AIDS, nạo phá thai an toàn.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như: Công tác phối hợp giữa Hội với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; chưa thành lập được Hội ở 100% các quận, huyện, thị xã; chưa có những mô hình điển hình để nhân rộng trong địa bàn quận, huyện, thành phố...

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội đã đề ra mục tiêu chung: Phát huy nội lực, duy trì, phát triển và nâng cao năng lực các tổ chức Hội cả về tổ chức và hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược và các chương trình mục tiêu của Hội KHHGĐ Việt Nam. Xây dựng Hội KHHGĐ TP Hà Nội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, thực sự là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động về Dân số - KHHGĐ trên địa bàn, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần