DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tập trung triển khai kế hoạch ngay từ ngày đầu, tháng đầu

11-12-2015 16:24
Kinhtedothi - Ngày 11/12, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015, triển khai kế hoạch và...
Kinhtedothi - Ngày 11/12, tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2015, triển khai kế hoạch và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh đến các vấn đề TP cần tập trung thực hiện trong năm 2016. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng trích đăng bài phát biểu.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của dân tộc và đất nước. Với quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, TP đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, phát huy cao độ tinh thần chủ động, tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng, tích cực và toàn diện…

 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị triển khai Kế hoạch và phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Anh Quý

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị triển khai Kế hoạch và phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016. Ảnh: Anh Quý
Đạt được những kết quả ấy, có sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; biểu hiện rõ nhất là thông qua các phong trào thi đua yêu nước.

Năm qua, các phong trào thi đua của TP tiếp tục được phát động mạnh mẽ, sâu rộng và đã kịp thời cổ vũ, động viên được các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, TP đã có 17 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 69 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của TP và 71 đơn vị được UBND TP tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 61 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), đã có 10 cá nhân được công nhận và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”, 115 cá nhận được tặng danh hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô” và 1.218 cá nhân được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” TP…

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo TP, tôi biểu dương, chúc mừng và ghi nhận những kết quả, sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong năm2015.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được còn không ít những khó khăn, tồn tại: Hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN vẫn còn khó khăn, có những việc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính chưa được tháo gỡ kịp thời; Trật tự đô thị tuy có chuyển biến nhưng còn nhiều tồn tại, nhất là xảy ra những vụ việc gây dư luận bức xúc như xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; Cải cách hành chính, nhất là phân cấp quản lý, xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa tốt; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Những vấn đề trên, trong thời gian tới, chúng ta phải tập trung giải quyết một cách đồng bộ, quyết liệt để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt.

Năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng với nhiều sự kiện đặc biệt như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; cũng là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.

Trên cơ sở mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI; mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước năm 2016; xuất phát từ thực tiễn của Thủ đô, UBND TP đã báo cáo và trình HĐND TP thống nhất và quyết nghị mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Với mục tiêu tổng quát là: “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2015. Thực hiện tốt an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế. Làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đô thị và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng chống tham nhũng”.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016, UBND TP sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà HĐND TP đã quyết nghị, gắn với tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng, tác động trực tiếp đến việc triển khai thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 là việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt sâu sắc và tập trung triển khai thực hiện ngay Quyết định của UBND TP về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016. Trước mắt, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 Một là, về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu các đồng chí khẩn trương triển khai giao kế hoạch tới các đơn vị thực hiện: giao đủ, giao đúng và không thấp hơn chỉ tiêu TP giao. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, UBND TP giao Giám đốc Sở KH - ĐT tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND TP làm căn cứ để Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND quận. huyện, thị xã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện kế hoạch (Ban hành trước ngày 15/1/2016). Yêu cầu các đồng chí khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu năm kế hoạch.

Hai là, với dự toán thu – chi ngân sách, yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành ngân sách. Yêu cầu thủ trưởng Cục Thuế Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội chủ trì tổ chức triển khai tốt các Luật Thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường kiểm tra thuế, hoàn thuế theo quy định; tập trung thu hồi các khoản nợ ngân sách; đôn đốc công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định. Kiên quyết xử lý các DN, tổ chức, cá nhân chây ì nộp thuế, phí.

Về chi thường xuyên, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, triệt để tiết kiệm, cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Không bố trí kinh phí cho các nội dung: Đi tham quan, học tập nước ngoài; tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn tại tỉnh ngoài; mua trang thiết bị đắt tiền hoặc chưa thật sự cần thiết. Hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác.

Ba là, về kế hoạch đầu tư công, yêu cầu các đồng chí khẩn trương triển khai phân bổ dự toán chi đầu tư xây dựng đúng Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là các công trình trọng điểm chuyển tiếp sau năm 2015, các dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Đối với các quận, huyện, thị xã còn nợ xây dựng cơ bản, các đồng chí Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực hiện trả hết nợ theo chỉ đạo của TP, không để phát sinh nợ mới và chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc giải quyết nợ xây dựng cơ bản theo tiến độ. Triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Bốn là, về kế hoạch KHCN: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung đặt hàng các nhiệm vụ KHCN nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của TP; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN vào thực tiễn hoạt động quản lý và đời sống; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và sử dụng có hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KHCN.

Năm là, về chỉ tiêu biên chế, cần quyết liệt rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn với tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế; kiện toàn chức năng, nhiệm vụ tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính theo đúng quy định; kiên quyết tổ chức lại, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các đơn vị hoạt động kém hiệu quả, hoặc đã hết chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường thanh, kiểm tra công tác quản lý biên chế, tiền lương công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị theo vị trí việc làm và đúng chỉ tiêu biến chế được HĐND TP giao; kịp thời xem xét, điều chỉnh biên chế tạo điều kiện giúp các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Sáu là, năm 2016, TP Hà Nội tiếp tục xác định là “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Tôi yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã cần tổng kết việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015” trước ngày 30/12/2015; qua đó đánh giá việc làm được, chưa làm được, những khó khăn, tồn tại, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện... trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016. Các đơn vị gửibáo cáo về Sở Xây dựng trước 30/12/2015; Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND TP ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016” – Việc này cũng triển khai trước ngày 15/1/2015 cùng với Chương trình hành động.

Chỉ còn ba tuần nữa là khép lại năm 2015. Tôi yêu cầu các đồng chí tiếp tục tập trung chỉ đạo để thực hiện các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trong đó, trọng tâm là thu ngân sách để đạt mức cao nhất và đôn đốc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; đồng thời đảm bảo các điều kiện chuẩn bị sản xuất vụ Đông và Đông - Xuân năm 2016 hết diện tích và kịp thời vụ.

Năm mới 2016 đã tới gần, để chuẩn bị tổ chức cho Nhân dân đón Tết dương lịch và Tết cổ truyền vui tươi, ấm cúng, yên bình, tôi đề nghị các đồng chí:

Thực hiện tốt chương trình bình ổn giá, chuẩn bị đủ nguồn hàng hóa đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, không để tăng giá đột biến; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường; chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái; chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, các vụ việc gây phức tạp về an ninh trật tự; không để xảy ra đua xe, đốt pháo nổ trong dịp Tết. Thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế ùn tắc, tai nạn giao thông; đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng trước, trong và sau Tết.

Thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, đối tượng xã hội...; đảm bảo các dịch vụ đô thị; cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, đảm bảo chiếu sáng, trang trí và làm đẹp TP trong dịp Tết; đảm bảo “mọi người đều có Tết”.

Nhiệm vụ năm 2016 rất nặng nề, bên cạnh những khó khăn, thách thức với Thủ đô Hà Nội là những thời cơ và thuận lợi; nếu biết phát huy sức mạnh đại đoàn kết, biết tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, nhất định chúng ta thành công.

Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo TP và Hội đồng thi đua – Khen thưởng TP, tôi phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị của TP, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thủ đô hãy phát huy trí tuệ, trách nhiệm, lòng yêu nước, yêu Thủ đô ra sức thi đua đạt thành tích tốt nhất, cao nhất thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của TP, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI.
TAG: