DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tập trung tuyên truyền, phố biến văn bản pháp luật mới ban hành

18-02-2014 06:50
Kinhtedothi - Trong năm qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) cải cách tư pháp quận Thanh Xuân đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức.
BCĐ cải cách tư pháp quận, UBND các phường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tố tụng hành chính, Luật Phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tủ sách pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND quận, phường ban hành đảm bảo đúng thể thức và chất lượng, các nghị quyết có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sát thực với tình hình của địa phương.

Chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các hoạt động bổ trợ tư pháp có nhiều chuyển biến rõ nét, các cơ quan tư pháp với vai trò, chức năng trung tâm trong tiến trình cải cách tư pháp đã có sự phối hợp chặt chẽ bằng quy chế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành. Hệ thống các cơ quan tư pháp được củng cố về tổ chức, bộ máy, tăng cường cơ sở vật chất theo các yêu cầu về cải cách tư pháp.

Tòa án Nhân dân quận chú trọng nâng cao chất lượng công tác xét xử không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm, hạn chế thấp nhất các bản án quyết định bị hủy. Năm 2013, tòa án quận đã thụ lý 923 vụ việc các loại, giải quyết 91 vụ việc, đạt tỷ lệ 98,8%. Đã ban hành 339 quyết định thi hành án phạt tù, đạt tỷ lệ 100% đối với các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Quận đã duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chế độ lãnh đạo quận, phường các đợn vị tiếp công dân đảm bảo đúng quy định, đã tiếp 1.324 lượt công dân. Các cơ quan nội chính, tư pháp quận đã thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cao trong lĩnh vực tư pháp. Trong năm qua, tổng số đơn thư tiếp nhận là 702 đơn, trong đó cấp quận là 468 đơn, quận đã xem xét giải quyết 381 đơn, đạt tỷ lệ 82%.

Năm 2014, Quận ủy Thanh Xuân sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban bí thư Trung ương Đảng, tập trung vào những luật mới ban hành, luật gắn với các lĩnh vực công tác quan trọng còn khó khăn phức tạp. Chú trọng tuyên truyền chính sách GPMB đối với các phường liên quan tới dự án trọng điểm của thành phố, quận không để phát sinh khiếu kiện phức tạp. Tổ chức kiểm tra rà soát giải quyết dứt điểm các vụ án tồn đọng và các bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành…
TAG: