Tập trung vào các tiêu chí ít cần kinh phí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Chương Mỹ và Thanh Oai.

Tại Chương Mỹ, đến thời điểm này, toàn huyện có một xã (xã Thụy Hương) đạt 19/19 tiêu chí. 3 xã đạt và cơ bản đạt 16 - 17 tiêu chí; 5 xã đạt và cơ bản đạt 13 - 15 tiêu chí; 19 xã đạt và cơ bản đạt 10 - 12 tiêu chí; 2 xã đạt dưới 10 tiêu chí. Khó khăn lớn nhất của Chương Mỹ hiện nay là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, công tác đấu giá quyền sử dụng đất và kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa, xã hội, môi trường.

Tại Thanh Oai, xã điểm xây dựng NTM của huyện là xã Hồng Dương đã được UBND TP ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 - 2013. Ngoài ra, huyện còn có 13 xã đạt và cơ bản đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 7 xã đạt và cơ bản đạt từ 8 - 9 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, trạm xá, cơ sở vật chất văn hóa... được quan tâm đầu tư nâng cấp, môi trường được giữ gìn, bảo vệ. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cũng cho biết, một số tiêu chí cần nguồn vốn lớn như xây dựng đường giao thông thôn xóm, xử lý môi trường làng nghề, giao thông thủy lợi nội đồng, trường học, cơ sở vật chất văn hóa... cũng đang gặp nhiều khó khăn do chưa có nguồn vốn đầu tư.

Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực của hai huyện trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM. Trong điều kiện về kinh phí đang khó khăn, các xã nên tập trung vào các tiêu chí không cần nhiều kinh phí. Bên cạnh đó, chủ động có phương án đấu giá quyền sử dụng đất.