Tập trung xây dựng cơ chế chính sách quản lý trật tự xây dựng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để đảm bảo cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội đúng định hướng, bám sát các chiến lược đã đề ra trong thời gian tới, việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của TP đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách.

Đứng trước yêu cầu này, TP đã xác định các chính sách pháp luật cụ thể nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự phát triển giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, TP sẽ tập trung xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến quản lý trật tự xây dựng gắn liền với quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết của TP. Trong đó chính sách thực hiện cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp còn gặp nhiều khó khăn, do phải tuân thủ về độ cao, mật độ dân cư, mật độ xây dựng theo quy hoạch, trong khi đó phải đáp ứng yêu cầu về diện tích tái định cư tại chỗ của các hộ dân, nếu không thu hút được nguồn đầu tư.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bên cạnh đó, hoàn thiện các quy định về thu hút, khuyến khích đàu tư trong nước và nước ngoài. Xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật thực hiện việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc y tế, chất lượng dân số của TP. Xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý quỹ đất, quản lý khai thác sử dụng các tài nguyên khác như: Nguồn nước khoáng sản…

Ngoài ra, xây dựng cơ chế, quy phạm liên quan đến lĩnh vực vệ sinh môi trường, xử lý chất thải, vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng cơ chế chính sách pháp luật về quản lý di sản văn hóa, di tích lịch sử của Thủ đô. Hoàn thiện cơ chế, pháp luật về trật tự đô thị , an toàn giao thông của TP.

Để hoàn thiện các thể chế nói trên, Hà Nội xác định việc xây dựng pháp luật cần bám sát thực tiễn, mang tính kế thừa, tính phù hợp với hệ thống, công tác lập pháp cần tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao chất lượng, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng các quy trình chuẩn về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, coi trọng việc khảo sát nhu cầu thực tiễn, đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành.  

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần