DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thấm nhuần tư tưởng vì dân

Nguyễn Vũ
10-02-2020 07:17
Kinhtedothi - Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, đó là ý kiến được nhiều nhà nghiên cứu nhận định. Đặc biệt trong đó, tư tưởng vì dân, Đảng hòa cùng hơi thở và mạch sống của Nhân dân là một vấn đề được đặc biệt nhấn mạnh.
Tin liên quan
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp công dân theo vụ việc tại Trụ sở Tiếp công dân TP. Ảnh: Việt Tuấn
Điểm tựa lòng dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ tham mưu của giai cấp vô sản, của Nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vì vậy, trong xây dựng Đảng, không phải chỉ có giai cấp công nhân mà cả Nhân dân lao động và toàn dân tộc đều tham gia. Cả dân tộc thừa nhận Đảng là của mình với cách gọi thân thuộc "Đảng ta" và tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tích cực bảo vệ và tham gia xây dựng Đảng. Điều này không phải Đảng nào cũng có được.
Cán bộ lãnh đạo, đảng viên cần học và làm theo phong cách làm việc quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết toàn dân. Chú ý tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân. Tin vào dân, tôn trọng dân, chú ý lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân; sẵn sàng tiếp thu ý kiến phê bình của dân để kịp thời sửa chữa những khuyết điểm, thiếu sót.
GS.TS Hoàng Chí Bảo (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng), Bác đã từng khẳng định vai trò, sứ mệnh của dân trong sự nghiệp cách mạng của mình. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Có dân giúp sức, ủng hộ và tin tưởng là bí quyết trường tồn của cách mạng. Tư tưởng của Bác luôn đề cao và đánh giá đúng vai trò của Nhân dân. Mọi cán bộ, đảng viên hiện nay phải hiểu rõ, nhận thức đúng đắn về vai trò của Nhân dân để không được coi thường dân hoặc có những hành vi hạ thấp vai trò của Nhân dân; thậm chí coi Nhân dân như lực lượng thụ động mà mình quản lý, ban ơn.
Thực tế, ở bất kỳ giai đoạn nào, từ đấu tranh giải phóng dân tộc đến công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay luôn phải lấy dân làm gốc, ý Đảng là lòng dân vì vai trò của Nhân dân rất lớn. Ngược lại, Nhân dân cũng hiểu chỉ có Đảng mới thực hiện được điều đó nên không tiếc sức người, sức của, thậm chí cả máu xương đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc chúng ta cần ra sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.
Từ các tư liệu về lịch sử cũng cho thấy, trong Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng tại Đại hội lần thứ IV viết: “Trong cuộc trường chinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc, ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. Đảng đi đầu trong chiến đấu. Đảng xông pha nơi khó khăn. Đảng gắn bó với Nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong giai đoạn mới, Đảng quyết làm tất cả vì sự phồn vinh của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân”.
Vun đắp lòng dân
Nhiều ý kiến cũng chỉ ra, trong giai đoạn đất nước hội nhập sâu vào kinh tế thế giới, thời cơ và thách thức đan xen, chúng ta phải tranh thủ các nguồn lực để phát triển đất nước, đồng thời phải thấy được đâu là điểm hạn chế để khắc phục. Muốn làm được điều này chỉ có đoàn kết đồng lòng. Đoàn kết là sức mạnh, là chìa khóa để đất nước vững bước trên con đường hội nhập.
Tuy nhiên, muốn người dân đồng lòng, Đảng không những phải phát huy những kinh nghiệm đã có, mà còn phải luôn xây dựng và chỉnh đốn, giữ gìn Đảng thật trong sạch, vững mạnh, đổi mới và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xứng đáng với vai trò tiền phong. Muốn vậy, trong công cuộc chỉnh đốn Đảng, phải làm mạnh mẽ hơn nữa, để “bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, phẩm chất, lối sống” sẽ thành nhỏ, không còn tồn tại trong Đảng, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch “là đạo đức, là văn minh” như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định. Khi dân đã tin, sẽ ủng hộ hết lòng, đó là điểm tựa vững chắc nhất để cùng với Đảng xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Như PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà (nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng) đã nhận định: Đảng ta là Đảng cầm quyền nên phải thực sự trong sạch, vững mạnh thì mới giữ được vai trò, vị trí của mình. Quả là nguy hiểm nếu Đảng không mạnh, không còn niềm tin của Nhân dân, sẽ mất chỗ đứng trong lòng dân và dân không còn tin theo nữa. Sở dĩ chúng ta giành được những chiến thắng vang dội trong các cuộc chiến đấu giữ nước là nhờ dân tộc đoàn kết, Đảng mạnh, tuy số đảng viên không nhiều như hiện nay.
Trong quá trình phát triển, Đảng cũng luôn nhận thức được nhiều vấn đề nội tại cần phải sửa, để đổi mới cho phù hợp. Có thể nói rằng, trong lịch sử xây dựng Đảng, chưa có giai đoạn nào chúng ta xử lý nhiều cán bộ, kể cả cấp cao như thế. Điều đó bước đầu mang lại niềm tin trong Nhân dân về việc xử lý tham nhũng, thoái hóa… không có vùng cấm. Đây là việc tích cực, nhưng người dân còn mong muốn Đảng phải làm mạnh hơn nữa. Đảng phải quyết tâm rà soát, làm rốt ráo hơn nữa, dùng đúng người, sử dụng đúng cán bộ, đúng chức năng; xử lý kiên quyết hơn nữa những người vi phạm, thực sự làm trong sạch đội ngũ, mang lại niềm tin trong Nhân dân hơn nữa.