Tháng 3, giám sát quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng

Chia sẻ

KTĐT - Thường trực HĐND TP vừa có quyết định thành lập đoàn giám sát về tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP.

Theo đó, trong tháng 3/2013, Thường trực HĐND TP sẽ giám sát tại các sở, ngành về triển khai, quản lý thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2009 - 2012; các quy hoạch chi tiết tại quận, huyện. Đồng thời, trực tiếp khảo sát tại các khu đô thị mới trên địa bàn về đầu tư, quản lý, thực hiện xây dựng theo quy hoạch.