DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập Ban soạn thảo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ-TW

14-12-2012 18:01
KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Ban Soạn thảo (BST) báo cáo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (NLTQD).

BST có nhiệm vụ xây dựng đề cương báo cáo tổng kết; đôn đốc các bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước tổng kết, đánh giá 10 năm sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD. Qua đó, tổng hợp kết quả việc thực hiện báo cáo Trưởng ban soạn thảo…

BST được mời tham dự các cuộc họp Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì, các cuộc họp của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ của BST.

Bên cạnh đó, BST có quyền yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ. Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực của BST.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 14/12, Ban Chỉ đạo Tổng kết sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD đã tổ chức Hội nghị tổng kết thí điểm cổ phần hóa NLTQD. Sau hơn tám năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và hơn sáu năm thực hiện Nghị định số 200/2004/NĐ-CP của Chính phủ, số lượng DN NLTQD chỉ còn 148 DN NLTQD, giảm 108 DN.

Cả nước đã thành lập mới 91 ban quản lý rừng phòng hộ. Diện tích đất các (nông, lâm trường) NLT đang quản lý chỉ còn gần 2,1 triệu héc- ta, giảm 50%. Các NLT đã giao đất lại cho các địa phương quản lý 56.167ha, tương đương 14,2% tổng diện tích đất NLTQD quản lý. Bộ NN&PTNT yêu cầu các NLTQD và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá đúng thực trạng tình hình sử dụng đất, xử lý, thu hồi đối với diện tích sử dụng sai mục đích, lấn chiếm, tranh chấp, bỏ hoang... Đồng thời lập quy hoạch, kế hoạch quản lý sử dụng rừng, đất rừng phù hợp với nhiệm vụ được giao sản xuất, kinh doanh.

TAG: