Thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ

KTĐT - Hôm nay (26/9), Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

Theo đó, Bảo tàng Lịch sử quốc gia là bảo tàng đứng đầu hệ thống các bảo tàng Việt Nam; là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hạch toán độc lập.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Vietnam National Museum of History.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành các thủ tục sáp nhập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Được biết, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có diện tích trưng bày hơn 2.200 m2 với gần 7.000 tư liệu hiện vật. Bảo tàng hiện lưu giữ hơn 100.000 tiêu bản hiện vật, gồm nhiều chất liệu, nhiều sưu tập hiện vật quý hiếm như: sưu tập hiện vật thuộc các nền văn hóa Núi Đọ, Hòa Bình - Bắc Sơn, sưu tập văn hóa Đông Sơn, sưu tập gốm men cổ Việt Nam,...