Thành lập trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2067/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2067/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trường hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ và phối hợp với trường hoạt động trong giai đoạn 10 năm đầu xây dựng trường./