DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thành lập Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới

21-12-2015 11:04
Kinhtedothi - UBND TP vừa ban hành quyết định thành lập Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội.
Văn phòng có trách nhiệm tham mưu xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn TP. Đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình, phối hợp, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia thực hiện. Ngoài ra, Văn phòng điều phối còn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ, giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

* Trong 2 ngày 19 - 20/12, Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) TP đã đi kiểm tra, chấm điểm NTM tại 7 xã: Quang Trung, Văn Hoàng, Khai Thái, Vân Từ (huyện Phú Xuyên), Tiến Xuân, Yên Bình và Canh Nậu (huyện Thạch Thất). Đây là đợt thẩm định, chấm điểm NTM cuối cùng trong năm 2015. Kết quả, cả 7 xã trên đều đủ điều kiện đạt chuẩn NTM theo quy định với số điểm từ 95 điểm trở lên. Đáng chú ý, trong số 7 xã trên có 2 xã miền núi có đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Thạch Thất là Tiến Xuân (đạt 95,25 điểm) và Yên Bình (đạt 96,75 điểm). Đây là 2 xã miền núi đầu tiên của TP Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn NTM. Dự kiến trong vài ngày tới, Hội đồng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM TP sẽ tiến hành thẩm định, bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn NTM đợt cuối cùng trong năm nay.
TAG: