Thanh Oai đủ điều kiện về đích Huyện nông thôn mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, kết quả thẩm định Huyện nông thôn mới vừa qua của Hội đồng TP cho thấy, huyện Thanh Oai đã đạt 9/9 tiêu chí và đủ điều kiện trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận về đích năm 2020.

 Mô hình trồng hoa lan công nghệ cao tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong 10 năm qua, huyện Thanh Oai đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất nông nhiệp. Giai đoạn từ 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động gần 5.086 tỷ đồng để đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng điện - đường - trường - trạm, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân.
Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp của huyện có bước phát triển nhanh. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là vùng lúa hàng hóa tập trung, lúa chất lượng cao quy mô trên 6.000ha; vùng cây ăn quả 130ha; vùng rau an toàn - rau hữu cơ 11,7ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản tập trung khoảng 100ha, trong đó có 27ha nuôi trồng theo tiêu chuẩn VietGAP…
Nông nghiệp có bước phát triển tiến bộ đã góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân. Thu nhập bình quân đầu người nông dân huyện Thanh Oai dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 55 triệu đồng/năm (đầu năm 2020 đạt khoảng 50 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2020 còn 0,78%; huyện phấn đấu đến cuối năm không còn hộ nghèo, chỉ còn 0,52% hộ bảo trợ xã hội.
Xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 20/20 xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt tỷ lệ 100% tổng số xã). Huyện Thanh Oai cũng đã đạt 9/9 tiêu chí Huyện nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành bộ tiêu chí đánh giá Huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Đáng chú ý, nhiều nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới của huyện Thanh Oai đạt kết quả cao. Cụ thể như, 100% đường liên thôn xã được bê tông, rải nhựa alphal; 100% trục chính được cứng hóa; 100% đường ngõ xóm rộng từ 2m trở lên và có điện chiếu sáng. 100% trạm y tế xã đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, hoặc nơi sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, 88% tổng số hộ gia đình được sử dụng nước sạch…
Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, vừa qua, Hội đồng thẩm định TP đã tiến hành kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy tại huyện Thanh Oai.
Kết quả cho thấy, huyện Thanh Oai đạt 97,4/100 điểm, đạt 9/9 tiêu chí theo Quyết định số 558 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, huyện đã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định T.Ư xem xét, đánh giá để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận là Huyện nông thôn mới năm 2020.