Thanh tra diện rộng về an toàn thực phẩm nông sản

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/2, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) họp trực tuyến với các địa phương về triển khai Kế hoạch hành động "Năm Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp - 2015".

Theo Bộ NN&PTNT, hiện nay tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C còn cao (26,8%), chỉ có 36% cơ sở loại C được tái kiểm và sau tái kiểm vẫn còn 47,4% cơ sở xếp loại C. Kết quả giám sát diện rộng cho thấy tỷ lệ mẫu rau, thịt, thủy sản có tồn dư vượt giới hạn cho phép tương ứng là 5,43%, 6,8% và 1,21%. Do vậy, năm 2015 được Bộ NN&PTNT chọn là "Năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp" với mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản.

Để thực hiện mục tiêu đó, trong năm 2015, Bộ NN&PTNT sẽ tiến hành các đợt thanh tra trên diện rộng về vấn đề này, tập trung làm điểm tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh lân cận. Mục đích là phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi lưu thông, mua bán hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường ngoài danh mục. 

Đối tượng thanh tra là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, trong đó tập trung thanh tra các cơ sở có nhiều vi phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm, các cơ sở xếp loại C theo Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT. Đối với sản phẩm thực phẩm, tập trung thanh tra các nhóm có nhiều sai phạm được phát hiện, cảnh báo trong các năm trước như thịt, sản phẩm từ thịt, gia cầm, thủy sản nuôi, rau, quả chè...