Thanh Trì phấn đấu thêm 5 xã nông thôn mới

Chia sẻ

Kinhtedothi - Ông Đặng Đức Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì cho biết, năm 2014, tổng số tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất tại các loại đất có quy mô diện tích trên 5.000m2 của huyện thực hiện được 154 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả của huyện Thanh Trì.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm mô hình sản xuất kinh tế hiệu quả của huyện Thanh Trì.
Trong đó, 50% điều tiết về ngân sách TP là 77 tỷ đồng. Ngày 23/4/2015, UBND TP đã có quyết định bổ sung có mục tiêu cho huyện 50 tỷ đồng trong số 77 tỷ đồng cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2015, huyện Thanh Trì đăng ký phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại 5 xã còn lại, vượt 2 xã so với kế hoạch TP giao. Do đó, UBND huyện kiến nghị TP cấp bổ sung cho huyện nguồn kinh phí còn lại là 27 tỷ đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới.