Thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo TTXVN, sáng 6/10, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tại Hội nghị này, Ban Chấp hành T.Ư thảo luận, cho ý kiến về tình hình KT - XH năm 2011; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển KT - XH năm 2012 và kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; xem xét, quyết định việc ban hành Qui định thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn thực hiện các qui định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Qui định những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm nay là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cùng với việc xem xét tình hình KT - XH năm 2011, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, Ban Chấp hành T.Ư xem xét, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011 - 2015... 

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Ban Chấp hành T.Ư đề ra mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất để định hướng cho Quốc hội xem xét, quyết định và Chính phủ tính toán các cân đối chủ yếu liên quan đến phương án tăng trưởng và nguồn vốn đầu tư, cân đối ngân sách, mức lạm phát, nợ công, nhập siêu ở mức hợp lý; tạo cơ sở và điều kiện cho Chính phủ có thể linh hoạt điều hành phù hợp với cơ chế thị trường và tình hình kinh tế đang có nhiều biến động phức tạp.

Tổng Bí thư đề nghị T.Ư cần chú ý phân tích các mối quan hệ và thứ tự ưu tiên giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô; giữa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

Về định hướng các giải pháp, T.Ư cần chú ý thảo luận các vấn đề rất quan trọng như đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư, cơ cấu lại đầu tư công; đổi mới, cơ cấu lại thị trường tài chính, tập trung ưu tiên cơ cấu lại hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước và các tập đoàn kinh tế nhà nước; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về qui hoạch, đất đai, tài nguyên...

Ngoài ra, T.Ư cần đưa ra phương hướng giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội cấp bách như giáo dục, y tế, lao động, việc làm...; siết lại kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các tệ nạn và tiêu cực xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia....

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 10/10.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần