Thay đổi mức vốn điều lệ năm 2010 của SouthernBank

Chia sẻ

KTĐT - SouthernBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

KTĐT - SouthernBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Ngày 19/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 5353/NHNN-TTGSNH về việc thay đổi mức vốn điều lệ năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (SouthernBank).

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc SouthernBank tăng vốn điều lệ từ 2.568.132.370.000 đồng lên 3.049.000.000.000 đồng, theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2010.

SouthernBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý và chế độ báo cáo có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Văn bản này có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Trường hợp việc tăng vốn điều lệ của SouthernBank không hoàn tất được trong thời hạn cho phép, nếu đại hội đồng cổ đông ngân hàng này thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nuớc chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần