DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Thể lệ Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt năm 2015

07-03-2015 10:47
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 01/KH –HĐTĐKT ngày 23/1/2015 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội về triển khai Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước TP Hà Nội 2015, Ban Tổ chức đã công bố Thể lệ cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:
I. Đối tượng dự thi

Mọi công dân trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn TP Hà Nội.

II. Nội dung cuộc thi

1. Đối với thi phát hiện:

- Phản ánh nhanh, đúng và giới thiệu kịp thời các gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn Thủ đô, có tác động lan tỏa trong đời sống xã hội.

- Giới thiệu đầy đủ các thông tin của tập thể, cá nhân được giới thiệu như: Tên tổ chức, cá nhân, địa chỉ, việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc làm đó trong đời sống xã hội.

2. Đối với thi viết: Bài viết hoặc tác phẩm thuộc các thể loại báo chí về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên các lĩnh vực và đời sống xã hội Thủ đô:

- Đối với bài dự thi viết: Được viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, không quá 1.500 từ.

- Đối với bài dự thi là phóng sự truyền hình, phát thanh có thể video, clip hoặc băng ghi âm với thời lượng không quá 7 phút.

III. Thời gian tổ chức 

Thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ ngày 3/2/2015 đến hết ngày 30/11/2015.

1. Đối với thi phát hiện: Ban Tổ chức các cấp tiếp nhận các thông tin giới thiệu từ các tổ chức, cá nhân thông qua thư, điện thoại, fax hoặc email từ ngày 3/2/2015 đến hết ngày 30/11/2015.

2. Đối với thi viết: Ban Tổ chức các cấp tiếp nhận bài dự thi theo 2 đợt:

- Đợt I: Từ ngày 3/2/2015 đến ngày 19/5/2015

- Đợt II: Từ ngày 20/5/2015 đến ngày 30/11/2015

3. Dự kiến sơ kết đợt I vào ngày 11/6/2015; Tổng kết và trao giải thưởng vào cuối tháng 12/2015.

IV. Nơi nhận bài dự thi

1. Đối với thi phát hiện:

- Cá nhân phát hiện gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đang học tập, công tác, lao động sản xuất tại cơ quan, đơn vị nào thì giới thiệu trực tiếp với tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị đó hoặc giới thiệu với cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng quận, huyện, thị xã nơi cư trú của điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để thẩm định, chấm sơ khảo và gửi về Ban Tổ chức TP.

- Trường hợp điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt có ảnh hưởng toàn TP, người dự thi phản ánh thông tin bằng thư, điện thoại, fax hoặc email về Ban Tổ chức Cuộc thi quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành TP nơi quản lý tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (qua Thường trực Hội đồng thi đua của các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành TP) để thẩm định thành tích và gửi về Ban Tổ chức TP kịp thời khen thưởng.

2. Đối với thi viết:

- Người dự thi gửi bài dự thi trực tiếp về đơn vị phát động là các quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành, đoàn thể của TP (qua Thường trực Hội đồng thi đua của các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành TP nơi điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cư trú, học tập, công tác) để thẩm định, chấm sơ khảo và gửi về Ban Tổ chức TP.

- Trường hợp bài dự thi phản ánh điển hình tiên tiến có ảnh hưởng toàn TP, người tham dự thi nộp bài về Ban Tổ chức Cuộc thi quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành TP nơi quản lý tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt (qua Thường trực Hội đồng thi đua của các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành TP) để thẩm định thành tích và gửi về Ban Tổ chức TP kịp thời khen thưởng.

V. Khen thưởng

1. Đối với tập thể: Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét khen thưởng đối với các tập thể giới thiệu nhiều gương điển hình tiên tiến có chất lượng và nhiều bài viết, tác phẩm dự thi đoạt giải và tổ chức tốt Cuộc thi.

2. Đối với cá nhân:

 Giải đặc biệt: 1 giải trị giá 30.000.000 đồng

 Thi phát hiện:

- 1 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng

- 3 giải Nhì mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 5 giải Ba mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 10 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

 Thi viết:

- Giải Nhất: 2 giải trị giá mỗi giải 15.000.000 đồng

+ 1 giải dành cho bài viết

+ 1 giải dành cho tác phẩm phát thanh, truyền hình

- Giải Nhì: 5 giải trị giá mỗi giải 10.000.000 đồng

+ 3 giải dành cho bài viết

+ 2 giải dành cho tác phẩm phát thanh, truyền hình

- Giải Ba: 7 giải trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng

+ 4 giải dành cho bài viết

+ 3 giải dành cho tác phẩm phát thanh, truyền hình

- Giải Khuyến khích: 25 giải trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng

+ 15 giải dành cho bài viết

+ 10 giải dành cho tác phẩm phát thanh, truyền hình

VI. Một số yêu cầu               của cuộc thi

- Các gương điển hình, tiên tiến, người tốt, việc tốt là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện từ các phong trào thi đua yêu nước, trong quá trình học tập, công tác tại địa phương, đơn vị mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc các cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đã được tôn vinh từ trước nhưng tiếp tục có những việc làm tiêu biểu có ảnh hưởng tốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Một người có thể phát hiện, giới thiệu nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt hoặc gửi nhiều bài dự thi. Bài viết, tác phẩm dự thi phải chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nội dung bài viết và tác phẩm của mình.

- Người tham gia dự thi phải ghi rõ các thông tin của cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, đơn vị công tác.

- Bài dự thi gửi qua bưu điện được tính thời gian theo dấu bưu điện. Ngoài bì thư ghi rõ: “Bài tham gia cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội năm 2015”. Ban Tổ chức không trả lại bài đã tham dự thi.

- Danh sách cá nhân đoạt giải sẽ được công bố trên các ấn phẩm của các báo: Kinh tế & Đô thị, Hà Nội mới, Người Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội 2 tuần trước Lễ trao giải.

- Khi đến nhận giải thưởng, cá nhân đoạt giải phải mang theo Chứng minh Nhân dân hoặc giấy ủy quyền hợp pháp. Trường hợp không đến nhận giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi các cấp không được gửi bài tham gia dự thi.

- Để giúp các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin về cuộc thi, Ban Tổ chức đăng tải các thông tin liên quan trên báo Kinh tế & Đô thị (báo in) và Báo Điện tử: ktdt.vn; các báo Hà Nội mới, Người Hà Nội, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
TAG: