Thêm luồng sinh khí mới để củng cố niềm tin son sắt vào Đảng

Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng nay 1/2, Thành ủy Hà Nội đã long trọng tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng tới đội ngũ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã ôn lại truyền thống đầy hào hùng của Đảng. 86 năm về trước, vào mùa Xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập nên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, là bước ngoặt quyết định của cách mạng Việt Nam, mở ra trang sử phát triển mới của dân tộc ta.

Ngay sau khi ra đời, Đảng ta đã vận động, giác ngộ, tập hợp và tổ chức Nhân dân ta dấy nên những cao trào cách mạng, từ Xô viết Nghệ Tĩnh rực đỏ anh hùng, đến cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám mùa Thu năm 1945 long trời lở đất, đập tan xiềng xích nô lệ, lật nhào chế độ thuộc địa nửa phong kiến tồn tại ngót một thế kỷ trên đất nước ta.
Thêm luồng sinh khí mới để củng cố niềm tin son sắt vào Đảng - Ảnh 1
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hải
Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân vượt qua những thử thách "ngàn cân treo sợi tóc", kiên cường bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Tiếp đó, Đảng cùng cả dân tộc bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp và để rồi "chín năm làm một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng".

Tiếp đó, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, biến miền Bắc thành căn cứ địa cách mạng của cả nước, chi viện sức người, sức của cho miền Nam; tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, Đảng tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự nghiệp 30 năm đổi mới đã mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, làm thay đối cơ bản diện mạo của đất nước về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Đất nước ta với tiềm lực và vị thế mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định: Những thành tựu to lớn của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 86 năm qua đã minh chứng hùng hồn chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mác - xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là sự lựa chọn có tính khách quan, được lịch sử kiểm chứng trong suốt 86 năm qua.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng là dịp để chúng ta tổng kết và khắc sâu những thành tựu vĩ đại của Đảng quang vinh. Đó là: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - ngọn cờ vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao lại cho thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau; sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Thông tin về kết quả Đại hội XII của Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và thật sự dân chủ với quyết tâm chính trị cao độ. Thành công đó có sự góp sức quan trọng của Đảng bộ Hà Nội cùng đồng bào và chiến sỹ Thủ đô, từ việc tổ chức đại hội các cấp chất lượng, lấy ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội đến công tác phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền sâu rộng để đây thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để Nghị quyết Đại hội XII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các cấp ủy khẩn trương tổ chức thông báo kết quả Đại hội trong toàn Đảng bộ TP Hà Nội và phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô. Cấp ủy các cấp phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết phù hợp với nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và chỉ đạo triển khai tố chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết.

“Thành công của Đại hội như luồng sinh khí mới cho chúng ta thêm niềm tin sắt son với Đảng, thôi thúc cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ cùng đồng bào, chiến sỹ Thủ đô quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống sinh động, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.